News Details

home / news details

CLAT Mock Test 03 Result

Student Name Scored Marks(150)
Aayush Raj 43.75
ABHISHEK RAY         21.75
Adamya Pareek 27
Ankit Chakraborty 35
Aryanika Vashishtha 42.25
ATULYA 33.25
Ayesha Khatun 47.5
Brahmneet Kaur 49.75
Himanshu Sharma 58.5
Iksha Singh 63.75
Piha Birla 90.5
Poonam Meena 54.5
Pranav 73
Priyanshu Padhi 90.75
Samridhi 37.5
Sejal 66
Shikha 42.25
SOUMYA RANjAN   38.25
SUKRITI SHEKHAR 36.25
TANNAY KUMAR 35.50
Vaibhav Singh 63.5
Vaibhav Trehan 72.75