News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 08 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 08 TEST SCORE

         

Students name

Total question(Marks)

Total Marks Attempt

 

 

 

Aryan

109

17.5

Karan

109

15.5

Aditi

109

 

Yash

109

17.25

Pratyush

109

 

Mandeep

109

28.5

Shalini

109

24

Aprajita

109

19

Parag

109

29.25

Palak

109

ONLINE

Prem

109

2.5

Kanchan Kumari

109

27.75

Shristi Kumari

109

30.75

Tanu Kumari

109

 

Abhinav Kumar

109

34.5

Amita Yashaswi

109

23

Shradha Mishra

109

 

Aishwaraya Shree

109

27.25

Shakshi Raj

109

32.5

Saranya

109

41.5

Suhani

109

29.25

Priyanka Kumari

109

33.75

Shasha Sinha

109

31

Chhitij Kumar

109

8.5

Avya Barman

109

 

Anku Kumari

109

 

Kumari Prassana

109

10

Shruti Kumari

109

 

Kumari Nidhi

109

7.75

Basant Kr Yadav

109

 

Jash Sahay

109

 

Kunal Kumar

109

20

Ritik Aditya

109

 

Shweta Yadav

109

 

Shambhu kumar

109

18

Sumit suman

109

17.75

Shakshi  singh

109

51.5

Sumit yadav

109

15.5

Aafrin

109

19.75

Soumya

109

 

Akansha

109

 

Aeishwary Raj

109

 

Ritambari

109

 

Sanchari

109

41.6

Anisha

109

13.5

Sakhshi

109

20.5

Anushka nandini

109

 

Nikhil

109

27.75

Ayush

109

 

Rishabh

109

20.75

Shivam

109

20.75

sakhshi singh

109

15.75