News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 09 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 09 TEST SCORE

        

Students name

Total question(Marks)

Total Marks Attempt

 

 

 

Aryan

114

26.75

Karan

114

24.75

Aditi

114

 

Yash

114

22

Pratyush

114

 

Mandeep

114

14.25

Shalini

114

32.25

Aprajita

114

17.75

Parag

114

33.25

Palak

114

ONLINE

Prem

114

 

Kanchan Kumari

114

16.75

Shristi Kumari

114

 

Tanu Kumari

114

 15.25

Abhinav Kumar

114

21.75

Amita Yashaswi

114

8.75

Shradha Mishra

114

 15.25

Aishwaraya Shree

114

43

Shakshi Raj

114

13.50

Saranya

114

36

Suhani

114

21

Priyanka Kumari

114

36

Shasha Sinha

114

31

Chhitij Kumar

114

 

Avya Barman

114

 20.50

Anku Kumari

114

 9.25

Kumari Prassana

114

21

Shruti Kumari

114

 

Sneha kumari

114

24.75

Navin kumar

114

16.25 

Jash Sahay

114

 

Kunal Kumar

114

19

Ritik Aditya

114

 42

Arpita Raj

114

 3.25

Shambhu kumar

114

13

Sumit suman

114

4

Shubham

114

4.25

Sumit yadav

114

-2

Aafrin

114

15.50

Soumya

114

48 

Mimansa

114

42 

Aeishwary Raj

114

 19

Ritambari

114

 46

Sanchari

114

13

Anisha

114

17.75

Sakhshi

114

24.75

Anushka nandini

114

 11

Nikhil

114

19

Ayush

114

 11.50

Rishabh

114

25

Shivam

114

15.75

Abhishake

114

19.50