News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 12 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 12 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

 

 

 

Karan

120

23

Parag

120

21.75

Shalini

120

44.75

Aprajita

120

28.50

Prem

120

6

Sonali

120

8

Kanchan Kumari

120

48.25

Shristi Kumari

120

31.25

Tanu Kumari

120

17.25

Amita Yashwi

120

15.25

Sumit suman

120

8

Shraddha

120

19.75

Aishwaraya Shree

120

23.25

Shakshi Raj

120

25.75

Saranya

120

27

Suhani

120

 

12.50

Sakhshi singh

120

32.25

Shasha Sinha

120

4.50

Chhitij Kumar

120

5.75

Sneha Kumari

120

25.50

Shubham Yadav

120

12.75

Shruti Kumari

120

18.75

Kumari Nidhi

120

9.25

Kunal Kumar

120

17

Shambhu kumar

120

12.50

Aafrin

120

9.75

Avya

120

25.50

Akansha

120

33.25

Aeishwary Raj

120

10.50

Soumya

120

43

Amartya

120

25.50

Amisha

120

28.25

Anushka nandini

120

40.50

Harshit

120

26.25

Ayush

120

35.50

Rishabh

120

34

Abhishek

120

36