News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 25 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 25 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

35.75

Mandeep

120

42

Karan

120

17.25

Prem

120

8.25

Abhinav

120

9.25

Avya

120

11.25

Shristi

120

17

Priyanka

120

24

Sumit Yadav

120

15

Sneha

120

18.25

Shasha

120

19

Shubham

120

0

Piyush

120

47.25

Sweta

120

25

Navin

120

2.25

Sakshi

120

37.25

Akansha

120

20.50

Aeishwarya

120

2.5

Anisha

120

36.50

Anushka  Nandini

120

45.75

Rishabh

120

38.50

Sakshi Kr

120

21.50

Aayush

120

43

Abhishek

120

42.75